Директор

Олійник Андрій Іванович

Дистанційна освіта
Інформація для батьків
Інформаційна сторінка вчителя початкових класів Коротун В.Л.
Інформаційна сторінка заступника директора з виховної роботи Нюнюк Н.С. | Опис досвіду вчителя англійської мови Нюнюк Н.С.
Опис досвіду вчителя англійської мови Нюнюк Н.С.

У сучасному суспільному просторі особливої значущості набуває забезпечення розвитку і соціалізації молоді, навчання особистості, здатної орієнтуватися в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовленої до діалогу в усіх сферах життя і праці.
        Одним із важливих шляхів вирішення названої проблеми є активізація діалогічних методів у формуванні свідомої індивідуальності, яка вміє аналізувати, співвідносити, порівнювати, добувати самостійно інформацію, яка буде підготовлена до самостійного спілкування з мистецтвом слова, творчо підходити до будь-якого виду роботи і, нарешті, буде толерантним партнером на уроці.      
Я хочу представити на ваш розсуд свій педагогічний досвід. Я вчитель англійської мови І категорії,  закінчила Сумський ДПУ ім. А.С. Макаренка, за спеціальністю: практичний психолог в закладах освіти, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.  Протягом 3 років я працюю в Гусинської ЗОШ І-ІІІ ступенів над проблемою « Гра як засіб формування мовленевої компетентності у вивченні англійської мови при впровадженні нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти». Яка відповідає методичної проблемі школи. 
      В поданих далі матеріалах я буду прагнути розкрити мою тему через інноваційні технології, методи і прийоми, використані мною разом з учнями.
    Я працюю вчителем англійської мови у Гусинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з 2011 року. Мені пощастило починати свою професійну діяльність у  даній школі у той час, коли освіта впроваджувала нові Державні стандарти, що сприяло становленню новою школи. Фактично – це Школа майбутнього, яка генерує та впроваджує передові ідеї в змісті, формах навчання, визначає стратегічні напрямки освіти. Всім відомо, що жити, проходити період становлення у своїй професійній діяльності в період змін та реформ дуже складно, але неймовірно цікаво. До життя я підхожу з кредо «Стався до людей так, як хочеш щоб ставилися до тебе», а до педагогічної діяльності – «Треба любити те, що робиш і йти вперед крок за кроком». Мені, особисто, завжди у нагоді стає поєднання мого фаху вчителя англійської мови  та практичного психолога.
Тому для себе я вибудувала систему вимог, що повинні мене і моїх учнів вести до успіху:
-    застосування методів навчання та виховання, що допомагають розвивати  дослідництво, креативність, самостійне  мислення;
-    мати теоретичні знання та практичні вміння у сфері комунікабельності, здатність створити позитивний мікроклімат в учнівському колективі;
-    завжди творчо підходити до будь-якої справи, самовдосконалюватися, займатися самоосвітою;
-    допомагати учню йти до успіху, давати можливість відчути радість досягнення мети.
До зустрічі з учнями кожного дня готуюсь  ретельно, враховуючи вимоги до уроків іноземної мови (Додаток 1). Моя робота має декілька напрямків, а саме
1.    Впроваджувати інтерактивні методи навчання і виховання 
2.    Створити  умови для всебічного розвитку дитини 
3.    Здійснювати диференційне навчання
4.    Сприяти самоактуалізації  творчого потенціалу учня 
5.    Приділяти увагу самоосвіті вчителя  і учня 
6.    Розвивати  творчі здібності учнів 
В червні місяці 2013 року опублікувала 2 власні роботи в учительському он лайн журналі. Урок в 10 класі « І.К. Айвазовський» та в 6 класі «Великабританія»
При підготовки до уроку я підходжу з таким кредом навчання: Те, що я чую, я забува. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю й роблю,  я набуваю  знань і навичок. Коли, я передаю знання іншим, я стаю майстром.                                                       Конфуцій 
Тому я провела моніторинг засвоювання матеріалу в різних видах діяльності: 
1.    Лекція 5%
2.    Читання 10%
3.    Аудіо – відео – 20%
4.    Наочні засоби – 30%
5.    Обговорення в групах – 50%
6.    Навчання практикою (ігри, тести) – 70%
7.    Виступ у ролі навчаючого – 90% 
Ну роках я намагаюсь застосовувати різні інноваційні методи. 
1.    Робота в парах – діалоги, ігри, робота на текстом
2.    Ротаційні тройки – дискусія, доповідь, проект
3.    Робота в групах – обговорення, робота на текстом, проект, змагання.
4.    Пошук інформації – при підготовці домашнього завдання.
5.    Коло ідей – в сюжетно-ролевих іграх
6.    Прес – на уроках-проектах. Учні намагаються відстоювати свою точку зору.
7.    Мозковий штурм – для введення в тему, для закріплення матеріалу
8.    Навчаючи-вчусь – уроки-проекти, лекції, сюжетно-ролеві ігри
9.    Лекція за допомогою учнів
10.    Мікрофон – при узагальнені, лексичні вправи
11.    Ланцюжок думок – підсумок уроку
На кожному уроці використовую ігрові форми навчання
1.    Рольові ігри
2.    Ігрове моделювання явищ
3.    Сюжетно-ролеві ігри
4.    Навчальна гра
5.    Турніри, конкурси, проекти
Упродовж останніх років я формую та підбираю ілюстративний матеріал до уроків англійської мови: сканую ілюстрації з підручника, додаткової наукової та методичної літератури; використовую матеріали з цифрових носіїв; використовую ресурси Internet; готую презентації Power Point до уроків; шукаю відеофільми та анімації. «Мистецтво», «Великовританія», «США», «Види спорту», «Молодіжні субкультури», граматичний матеріал. Застосовуючи на уроках компʼютерні технології, я демонструю: тестові завдання, презентації з країзнавчим матеріалом, граматичний матеріал, лексичний матеріал, аудіо та відео матеріал до уроку. 
Я вважаю, ігри на уроці мають переваги:
1.    Формування навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми; 
2.    Учні вчаться працювати у команді; 
3.     Формується доброзичливе ставлення до опонента; 
4.    За короткий час опановується багато нового матеріалу; 
5.    Створюється “ситуація успіху”; 
6.    Кожна дитина має можливість пропонувати свою думку, свою роль; 
7.    У роботі задіяні  всі учні класу; 
 Щороку веду особистий моніторинг навчальних досягнень учнів та ДПА(Додатки 2,3,4). Маю певний рівень перемог у ІІ районному етапі олімпіад. У 2013 році – ІІІ місце Бескоровайний Ол., 2014 році – ІІІ місця  Лобанова Дарина і Гаврашенко Віта.  Не завжди ці досягнення можна виміряти балами та відсотками. Тому, я вважаю, важливо мати відпрацьовану систему трьох груп  психолого- педагогічних технологій:
 Ефективність цих технологій може бути досягнута, якщо навчально- виховний процес організований з урахуванням індивідуально – психологічних особливостей учнів, їх здібностей і нахилів. Прикладом ефективних педагогічних технологій  є використання інтерактивного навчання та комп’ютерних технологій на кожному уроці та в різних формах позаурочної діяльності.
    Щоб навчити своїх учнів творчо мислити, самостійно планувати свої дії, вдосконалювати навички і культури міжособистісного співробітництва на уроках англійської мови окрім ігор  я вважаю доцільним використовувати метод проектів. Проектні завдання  я будую  так  щоб учні могли виконувати їх англійською мовою. Намагаюсь виступати не перевіряючим, а консультантом, співпрацюю з учнями. Використовуючи проектну методику на практиці впевнилась ,що вона використовує всі найкращі ідеї сучасної методики викладання: різноманітність, проблемність, навчання із задоволенням і Я- фактор (учні говорять про те,що вони думають, виявляють свою творчість в оформленні і презентації проекту). Досвід реалізації проектних робіт показує, що з кожним наступним разом зацікавленість дітей збільшується, вони ретельніше готуються до уроку з проектним завданням (Додаток 6). Зазвичай, це підсумковий урок з вивченої теми, тому учні намагаються продемонструвати все, чого досягли протягом вивченої теми. Рівень якості проектних робіт зростає з кожним разом. 
    В своїй роботи я також приймаю участь в пед..радах, нарадах при директорі. Поширюю досвід на засідання ШМО та РМО. Провожу відкриті уроки на рівні школи та району.
  Опираючись на методичну проблему, свій власний педагогічний досвід поставила перед собою завдання для подальшої педагогічної діяльності.
     

В кінці своєї доповіді я хочу зробити висновок.  На своїх уроках намагаюсь стимулювати творчий пошук, використовучи різні методи і форми роботи, розвиваю навички роботи в групах, вміння слухати товаришів та висловлювати свою думку; привчаю до дослідження, пошуку.  Працюючи  з  обдарованими  дітьми, я навчально-виховну діяльність будую на позитивних емоціях, стимулюючи і заохочуючи всіх учасників навчально-виховного процесу до активної діяльності на уроці та в позакласній роботі на основі повного використання ресурсів успіху, довіри. 
«Звичайно, не з кожного учня вийде вчений, але необхідно добиватися, щоб кожному була знайома радість відкриття нового, радість творчого усвідомлення життя».

Приєднані документи:

Додаток 1 опис досвіду
Переглядів: 1139
Дата публікації: 21:07 08.02.2016
Версія для слабо- зорих